Lublin - działka budowlano-usługowa 13ar

Działka | Sprzedaż | Lublin, Zadębie, ul. Macieja Rataja

349 000 PLN

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Cena
349 000 PLN
Cena za m2
268 PLN
Pow. działki
1 302 m2
Pow. działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Numer oferty
1410/13924/OGS

Opis

Działka 13ar Lublin, Zadębie - z planem miejscowym dopuszczającym zarówno zabudowę jednorodzinną jak i usługi

Działka z dużym potencjałem wynikającym z jej mieszanego przeznaczenia. Spokojna okolica z sąsiedztwem domów jednorodzinnych oraz budynków usługowych. Dobry dojazd zapewniony drogą asfaltową z chodnikiem biegnącym po obu stronach szosy. Możliwość dokupienia działki sąsiada na powiększenie terenu.

- KUP, ZANIM KUPI KTOŚ INNY! -

Najważniejsze cechy:
- pierwsza linia od drogi miejskiej
- dojazd drogą asfaltową
- sąsiedztwo stanowią domy jednorodzinne ora zabudowa usługowa

Cechy fizyczne działki:
- powierzchnia: 1 302 m² (13,02 ar)
- wymiary: około 15 m szer. x 86 m dł. 
- kształt: romb (niewielkie skosy z przodu i tyłu działki)
- ukształtowanie: działka całkowicie płaska

Media:
- prąd: tak
- woda: wodociąg miejski
- kanalizacja: miejska
- gaz: w drodze

Przeznaczenie:
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej.

Dla terenów tych ustala się min.:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej – zgodnie z rysunkiem planu (dostępne w biurze);
2) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej (niemieszkaniowej) – zgodnie z regulacją przepisów szczególnych;
3) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako lokalu użytkowego wydzielonego w ramach budynku mieszkalnego lub obiektu wolno stojącego towarzyszącego funkcji mieszkaniowej o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku:
a) możliwość lokalizacji usług:
− z zakresu katalogu dla symbolu literowego U – z wyjątkiem sprzedaży detalicznej paliw (usługi handlu detalicznego, gastronomii, działalności wydawniczej, poligraficznej, raprodukcji zapisanych nośników informacji, działalności usługowej pozostałej, rzemiosła usługowego, administracji, poczty i telekomunikacji);
− z zakresu katalogu dla symbolu literowego UP (usługi publiczne z zakresu kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, turystyki, pośrednictwa finansowego, działalności gospodarczej, administracji);
− rzemiosła w zakresie nie wymagającym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

4) możliwość adaptacji, wymiany, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy netto – od 0,40 – 0,60; wskaźnik liczony w granicach działki budowlanej;
6) forma zabudowy – w typie zabudowy istniejącej:
a) zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;

7) wysokość budynków:
a) o funkcji podstawowej – II-III kondygnacje – nie więcej niż 7 m od poziomu terenu do gzymsu lub okapu, z możliwością realizacji poddasza użytkowego,
b) możliwość zachowania zastanej zabudowy (w przypadkach gdy wysokość jej jest większa od wskazanej wyżej) w dotychczasowej wysokości,
c) gospodarczych typu pomieszczenie na odpady – nie więcej niż 3,5m od poziomu terenu do gzymsu lub okapu;

8) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej wyznaczonej zgodnie z planem – nie więcej niż 50%;
9) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej wyznaczonej zgodnie z planem – nie mniej niż 40%;
10) obowiązek zachowania zieleni towarzyszącej funkcji podstawowej – Z;
11) kształt dachu:
a) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych 30–45º,
b) układ dachu względem ulicy – kalenicowy;

12) pokrycie dachu – wszelkie pokrycia właściwe dla dachów o dopuszczonych spadkach; (preferowana dachówka z materiałów ceramicznych, blachodachówka, papa dachówkopodobna);

Dla terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się pod warunkiem niepowodowania uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników oraz nieobniżania estetyki obiektów usługowo-mieszkalnych:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) lokalizację urządzeń towarzyszących i zagospodarowania towarzyszącego;
3) możliwość lokalizacji budynków w granicy działki z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg i ulic oraz z zachowaniem przepisów ustaw szczególnych;
4) realizację nieprzewidzianych w planie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników.

Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach MNu nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej i stref ochronnych, w obszarze których są one położone.

Lokalizacja: 
- działka położona części przemysłowo-handlowo-usługowej Lublina

Stan działki (otoczenie):
- brak nasadzeń
- obecnie działka uprawiana
- sąsiedztwo stanowią obecnie pola oraz zabudowa niska

- DOSKONAŁA OFERTA CENOWA!! - TO WŁAŚNIE TUTAJ MOŻE POWSTAĆ SIEDZIBA TWOJEJ FIRMY!!

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na prezentację oraz po więcej informacji.

Olga Pijas
tel. 605 899 345
mail: olga.pijas.knc@gmail.com

Olga Pijas

Olga Pijas

Agent KNC Nieruchomości

Dodatkowe informacje

Ogrodzenie
Częściowe
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny wielofunkcyjne
Droga dojazdowa
Asfaltowa

Lokalizacja

Zapytaj o ofertę

Administratorem danych osobowych jest KNC Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą przy Krakowska 7/3, 33-100 Tarnów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres tarnow@knc.com.pl… czytaj więcej

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM